For timebestilling:
(+47) 37161640

Velkommen til dyrlegekontoret på brygga i Tvedestrand!

Kontoret ligger lett tilgjengelig ut mot gata nede ved havna. Her er det timebestilling, så du skal slippe å sitte og vente. Ring gjerne i telefontida mellom kl 08.00 og 10.00 for å gjøre en avtale.

Kontoret er også utgangspunkt for stordyrpraksis. Avtaler om dette gjøres også i telefontida.

Her utføres alle vanlige veterinærtjenester: Helseundersøkelser, sårbehandling, sykdomsdiagnostikk, kastrering og sterilisering, vaksinering, ID-merking osv. Det er gode henvisningsrutiner for mer kompliserte undersøkelser og behandling.

Det selges hunde- og kattemat av god kvalitet, både normalfòr til alle livsstadier, og diettfòr til hunder og katter med spesielle behov.

For akutthjelp utenom kontortid, er det vaktsamarbeid mellom flere dyrleger i omkringliggende områder. Telefonsvareren på kontortelefonen opplyser til enhver tid hvem som er på vakt.

Adresse:
Fritz Smiths gate 5
4900 Tvedestrand