Klinikken på brygga ble åpnet av Line i 2001. Fram til høsten 2020 drev hun klinikken alene. Da startet datteren Eva å jobbe fast på klinikken. Nå i 2024 har Eva permisjon i forbindelse med svangerskap og fødsel. 
 


 

Ved å være to dyrleger sammen kan vi gi et bredere tilbud til kunder på klinikken, samtidig som det er lettere å kombinere med ambulatorisk praksis. Sammen kan vi tilby over 30 års erfaring fra yrket, kompetanse på både smådyr og produksjonsdyr, med nytt engasjement og oppdatert kunnskap fra Veterinærhøgskolen.  

Kontoret bemannes av dyrlegene Line og Eva Mørch. De tar seg av det faglige, assistenten Lizz tar seg av det sosiale.