Eva ble ferdigutdannet våren 2018 på Veterinærhøgskolen i Oslo. Første året jobbet hun på Smådyrklinikken på Veterinærhøgskolen som turnusveterinær. Her arbeidet hun med akuttmedisin på kveld, natt og helg, og vanlig poliklinikk på dagtid. Sommeren 2019 flyttet hun og samboeren tilbake til Tvedestrand. Det neste året jobbet hun på en smådyrklinikk i Bamble. Nå kombinerer hun arbeidet her med å jobbe 50% på en smådyrklinikk i Grimstad.

Eva har i løpet av de første årene etter endt studie opparbeidet seg mye erfaring med smådyr. Hun trives med faglige utfordringer, og ønsker å videreutvikle seg enda mer innen faget. Hun jobber også gjerne med produksjonsdyr, og deltar i den offentlige vakten for produksjonsdyr og hest.

Sammen med mannen sin Lars, har Eva et småbruk i Tvedestrand. Her bor de med sin lille sønn, to nydelige omplasseringskatter, og med 4 høner og en stolt hane. Planen er å utvide med flere dyr etterhvert.

Eva med klinikkhunden og ivrige rypejegeren, Lizz.